Homepage » LCB 
Convention Bureau ENTourist Information CentreTourist Attraction of Lodz RegionLodz Airport

LCB

 

Contact:

Bureau of Promotion, Tourism & International Cooperation
The City of Lodz Office
Lodz Convention Bureau

87 Piotrkowska St.
90-423 Lodz

tel.: (+48) 42 638 44 48
fax: (+48) 42 638 40 89

e-mail: cb@uml.lodz.pl
e-mail: a.mokrosinska@uml.lodz.pl

 

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Departament Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 87
90-423 Łódź

tel.: (+48) 42 638 44 48
fax: (+48) 42 638 40 89

e-mail: a.mokrosinska@uml.lodz.pl
e-mail: cb@uml.lodz.pl